Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022
Thứ năm, 23/9/2021, 16:43
Lượt đọc: 56

Về việc rà soát học sinh đã có BHYT thuộc đối tượng khác.

Học sinh đã tham gia BHYT thuộc đối tượng khác (Vd: Thân nhân của sỹ quan, thân nhân của quân nhân, thành viên gia đình thuộc hộ nghèo được cấp mã hộ nghèo tại địa phương...) vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhà trường lập danh sách báo cáo khi thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021 - 2022 theo link sau: https://forms.gle/utMdd9YUqvyRnSaS9

Thời gian thực hiện: trước ngày 15/10/2021.


Học sinh có mã BHYT bắt đầu bằng ký tự "HS" vui lòng KHÔNG THỰC HIỆN báo cáo này. Xin cảm ơn.
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87