Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Bí thư Chi bộ

Đồng chí Trần Văn Tình
Đồng chí Trần Văn Tình

Trình độ :Đại học

Phó Bí thư Chi bộ

Đồng chí Vũ Thị Minh Hiếu
Đồng chí Vũ Thị Minh Hiếu

Trình độ :Đại học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích