Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022
Thứ sáu, 29/10/2021, 21:32
Lượt đọc: 73

Về việc thay đổi Mẫu phiếu khám sàng lọc trước tiêm vaccin Covid-19

Phiếu khám sàn lọc có thay đổi theo văn bản mới của Bộ Y tế, quý PHHS vui lòng in và điền lại theo mẫu này, mang theo khi đưa trẻ đi tiêm vaccin Covid-19.
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87