Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Có 39 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1975/SGDDT-KHTCSở GDĐTQuản trị viên09-07-2021
2 Về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học giai đoạn hiện nay 1576/SGDĐT-CTTTSở GDĐTQuản trị viên27-05-2021
3 Tạm hoãn thi Nghề phổ thông khóa tháng 5 năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

1332/SGDĐT-GDTrHSở GDĐTQuản trị viên08-05-2021
4 Công văn số 3545/GDĐT-TrH ngày 26/10/2020 về tổ chức Hội thi tiếng anh và Tin học theo chuẩn ETS và Certiport.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3545/GDĐT-TrHSở GDĐT 02-11-2020
5 Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3094/GDĐT- CĐGDSở GDĐT 29-09-2020
6 Về chấn chỉnh công tác quản lý thu chi khoản thu đầu năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

3102A/GDĐT-KHTCSở GDĐT 25-09-2020
7 Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

2773/KH-GDĐT-VPSở GDĐT 20-09-2020
8 QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

2752/QĐ-UBNDSở GDĐT 11-08-2020
9 Về hỗ trợ tổ chức các khoá ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19

(Tải File đính kèm)

1028 /GDĐT-TrHSở GDĐT 04-04-2020
10 Về lựa chọn tài liệu để sử dụng giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

1050/GDĐT-TrHSở GDĐT 04-04-2020
11 Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

1023/GDĐT-VPSở GDĐT 31-03-2020
12 Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

877/GDĐT-VPSở GDĐT 20-03-2020
13 Về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

642/GDĐT-KHTHSở GDĐT 28-02-2020
14 Về phối hợp tổ chức thực hiện phát hình các chủ đề ôn tập kiến thức trên truyền hình 560/GDĐT-TrHSở GDĐT 25-02-2020
15 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020

(Tải File đính kèm)

544/UBND-VXSở GDĐT 14-02-2020
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích