Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Có 19 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021.

(Tải File đính kèm)

4003/BGDĐT-CNTT Bộ GDĐT 07-10-2020
2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGDĐTBộ GDĐT 30-09-2020
3 Thông tư về Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm)

11/2020/TT-BGDĐTBộ GDĐT 29-09-2020
4 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT-BGDĐTBộ GDĐT 21-09-2020
5 Về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

(Tải File đính kèm)

3089/BGDĐT-GDTrHBộ GDĐT 14-08-2020
6 HỎA TỐC: V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học

(Tải File đính kèm)

260/BGDĐT-GDTCBộ GDĐT 01-02-2020
7 Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

(Tải File đính kèm)

51/KH-BGDĐTBộ GDĐT 01-02-2020
8 V/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

3930/BGDĐT-TTrBộ GDĐT 30-08-2019
9 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

3946/BGDĐT-CNTTBộ GDĐT 30-08-2019
10 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

3833/BGDĐT-GDTCBộ GDĐT 23-08-2019
11 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019-2020 cho HSSV

(Tải File đính kèm)

3343/BGDĐT-GDCTHSSVBộ GDĐT 05-08-2019
12 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

12/2011/TT-BGDĐTBộ GDĐT 11-05-2019
13 Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

06/2019/TT-BGDĐTBộ GDĐT 11-05-2019
14 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

06/2019/TT-BGDĐTBộ GDĐT 12-04-2019
15 Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

14/2018/TT-BGDĐTBộ GDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 23-09-2018
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích